AKTUELLT

17 juni
Efter styrelsemötet blev det ett besök vid Bengts fäbod

 

 


Inte bara träd

Rödblära

Fläder

 

Tömning av barkborrefällorna 12 juni

Det fanns inga "borrar" idag men en vänderot och
en planterad björk intill fällorna var inte fyskam.

 

 

 

 

 

31 maj - Första tömningen av barkborrefällorna

 

Karl-Erik Hansson tömmer en av fällorna vid Lenåsens fäbodar

Om man saltar blir "borrarna" smakligare!

 

 

 20 maj 2024  - Dags för barkborrar igen

 

 

Vad vore en dag i skogen utan fika?

 

Hittade den här vid uppsättningen av fällorna. Ser ut som en morkulla.

 

23 april 2024

Åldersbestämning av gran. Trodde den var äldre - bara 160 år.

 

 

26 september 2023

Årets jakt på barkborrar är slut. Inga borrar idag.
Får nöja oss med en tjäderhöna!

 

 17 augusti

    Vart tog barkborrarna vägen?

Björkplantorna i Ivantjärn lever och frodas

Plantorna har benämningen - Betula pubescens – Dyrelund FP 789

 

 

 

 

 10 juli

Åverkan på fällorna.
Älgspår i närheten gör att misstankarna går åt ett visst håll.

 

 

2 juli

På en föryngringsyta vid Ivantjärn har stiftelsen som ett alternativ planterat björk. 
För att förhindra misstag vid framtida röjning har varje planta markerats med en färgad pinne.

Pinnsättarlaget

 

 

 

 

 

 

20 juni

Brandsyn vid Bengts fäbod

Stugan klarade brandsynen. 1993 var senaste kollen.
Efter komplettering med brandvarnare, eldsläckare och askkärl är det bara att elda på.

 

 

8 juni

Stormfällning i Ivantjärn

 

1 juni

Delar av styrelsen deltog i Mellanskogs informationsmöte om barkborrar i närheten av Bastfallet.

 

25 maj
Första tömningen av barkborrefällorna
Länk till barkborresidan

 

15 maj

Styrelsen gör fältbesök

Lenåsens fäbodar (Bengts fäbodar)

Utvärdering av "hyggesfritt"

 

Delar avstyrelsen vid stallet

 

Nya vägen vid Blankas

 

Markberedning vid Ivantjärn

 

Här ska planteras björk

 

 

Besök vid den nya älgskyttebanan i Häbberg

 

 

 

 9 maj 2023
Så är det dags för barkborrebekämpning igen.
Karl-Erik Hansson vet hur man gör.

 

 

OKTOBER

17 oktober

Styrelsen besöker hembygdsgården i Järbo

Ingvar Larsson och Åke Hofvenstam berättar om hembygdsföreningens uppkomst och historia samt redogör för hur man arbetar med att bevara hembygdsgården

 

 

 

 

Härbre från Kungsberg -  dendrologidaterad till 1670
Stiftelsen har lämnat bidragit till uppförandet

 

 

VÄGBYGGET  VID  BLANKAS

Testa gärna "GPS-quizet" vid Nallestigen i Ivantjärn

 

2022

26 augusti

Barkborrefångst

Ivantjärn

Åttersta

 

8 juni

2 dl barkborrar = 8000

 

 

 7 juni

Nallestigen får besök

 

Spårning av barkborre.

 

Markbereda eller inte!?

 

26 maj

Första fångsten av barkborrar.

Ivantjärn

Åttersta

Besök gärna sidan Barkborrebekämpning!

 

11 maj 
Ny säsong för barkborrar

Karl-Erik Hansson monterar och sätter upp barkborrefällor i Ivantjärn

 

Inspektion av hyggesfritt skogsbruk vid Lenåsens fäbodar 2 maj

 Avverkningen har gjorts i enlighet med de rekommendationer som Skogsstyrelsen tillhandahåller: 

Hyggesfritt skogsbruk

 

 

 

 

 

Studiebesök vid Åttersta såg 2 maj

 

 

 

 

2021

4 november

Kolarkojan vid Nallestigen
Tidningsartikel från 1975
Riktig kolarkoja byggd i Ivantjärn
En attraktion har tillkommit på Naturstigen, Ivantjärn. Svea Janssons Skogsstiftelse vill på ett värdigt sätt visa äktheten hos skogsskötsel från forna tider. Naturstigen blev invigd förra året. I sommar har där byggs en präktig kolarkoja. Arbetet har utförts av Johan Larsson, Östby, Järbo och Erik Zakrisson, Ytterbyn, Järbo. Den uppförda kojan är i gammal rejäl stil. Den ligger efter stigenoch syns bra från landsvägen Järbo-Jädraås. Storleken är 2,5x2 meter. Kojan är byggd av kluvna slanorpå bägge sidor. Gaveln är av byggtimmer. För eldning är en rekordelig mur uppförd. Inne i kojan finns som i forna tider två  britsar, en på vardera sidan. Vid gavelfönstret är ett väggfast bord. För ingången sitter en riktig kojdörr med bra handtag.Besökare kan nu få tillfälle att se och en uppfattning om hur kolare, skogshuggare och även skogskörare bodde vid sina skogsarbeten. Det är en stor skillnad jämfört med nuvarande moderna skogsbaracker med elektricitet, gasol m.m. För intresserade är en tur till Naturstigen Ivantjärn, en mycket lämplig utflykt. För skogsintresserade kan också nämnas, att skogen har klarat sig bra mot insekter och stormfällning.

 

16 oktober

Ett 80-tal personer besökte invigningen av den nya naturstigen vid Ivantjärn.
Många barnfamiljer gick den kilometerlånga slingan.

 

 

 

 

 

 

 

Sara Wennerqvist berättar om björnar

 

 

 

3 oktober

Arbetet med att iordningställa naturstigen fortskrider

 

Bjarne Koppars lastar gärdesgårdsvirke i Ivantjärn

 

14 september

Granar som bör tas bort. Riskerar att falla över fritidshus vid Lenåsens fäbodar

 

1 september

Nu finns lite möbler och våningssängar vid  Bengts fäbod

 

 

19 augusti

Informationstavlan på plats vid Åttersta

 

 

Borrning i gamla granar på Åtterstaskiftet
Här borrar Karl-Erik i en gran som visar sig vara ca 360 år

 

Resultat av de första provborrningarna för att
åldersbestämma granar på Åtterstaskiftet

 

Vindskydd på gång i Ivantjärn

 

3 Augusti 2021

Gallring på Åtterstaskiftet

 

8 juli 2021
Naturskyddsföreningens skogsgrupp på jakt efter den mer än 400-åriga granen på Åtterstaskiftet

 

Besök vid jaktskyttebanan i Jädraås 17 juni

 

 

 

8 juni 2021
Karl-Erik Hansson inspekterar barkborrefälla  vid Ivantjärn

 

 


Planering av ny naturstig vid Ivantjärn
Under sommaren och hösten 2021 kommer en ny naturstig att färdigställas vid Ivantjärn. Den gamla naturstigen har tjänat ut.